Felhasználási feltételek

Felhasználási FeltételekEzen honlap üzemeltetője a Philip Morris Magyarország Kft. (1085 Budapest, Kálvin tér 12.), a Philip Morris International (későbbiekben PMI) vállalatcsoport tagja. A honlap használata saját felelősségére történik, Ön az oldal használatával elfogadja az alább felsorolt feltételeket. Nem vállalunk felelősséget, és semmilyen (kifejezett vagy közvetett) garanciát nem nyújtunk a weboldallal vagy annak használatával kapcsolatban.A weboldal sütiket és hasonló technológiákat használ bizonyos felhasználói információk automatikus rögzítésére. Ahhoz, hogy többet tudjon meg, hogy hogyan engedélyezheti vagy tilthatja le a sütiket, kérjük olvassa el a Sütikről szóló tájékoztatásunkat.A honlap célja, felhasználási jogosultságAz oldal célja a Magyarországon élő, 18 éven felüli dohányosok tájékoztatása

 • az IQOS eszköz és kiegészítői értékesítési pontjairól és az eszközre vonatkozó legalapvetőbb technológiai információkról;
 • az IQOS eszköz használatával, működésével, technikai tudnivalókkal, hibaelhárítással, szavatossági feltételekkel kapcsolatos információkról, beleértve az úgynevezett gyakran ismételt kérdésekre vonatkozó válaszokat is;
 • regisztrált felhasználók számára termékhasználati videók és további termékinformációk érhetőek el a megfelelő tájékoztatás és oktatás céljából.


 • A honlap regisztrált felhasználók által elérhető tartalmainak megtekintéséhez a Philip Morris Magyarország Kft. által biztosított rendszeren keresztül történő vevő- és termékregisztrációval automatikusan felhasználói fiók is készül (honlapra történő regisztráció), melyhez az erről szóló e-mailes értesítő megérkeztét követően jelszó beállítás szükséges. Ezt követően a honlap zárt tartalmai is elérhetőek a regisztráltak számára. A regisztrációt az IQOS vásárló/használó az eszközvásárlás során az IQOS eszközt értékesítő üzletekben, valamint eszközvásárlást követően a telefonos Ügyfélszolgálatunkon keresztül tudja elvégezni. A vásárlónak/használónak regisztrációhoz néhány személyes adatot kell megadnia, melyeket az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelünk. Fontos, hogy a felhasználó pontos, hiánytalan és naprakész információkat adjon meg a fiók létrehozása során. A regisztrált felhasználó vállalja, hogy az általa megadott adatok mindig pontosak, hiánytalanok és naprakészek, azok változásáról tájékoztatja a Philip Morris Magyarország Kft-t a honlapra belépve a profil módosításon, vagy az ügyfélszolgálaton keresztül!  A honlapra történő regisztráció, valamint az oldal használata kizárólag azon felnőtt (nagykorú) dohányzók számára engedélyezett, akik IQOS eszközt vásároltak, Magyarországon élnek és nyilatkoznak arról, hogy elmúltak 18 évesek.  A regisztráció feltétele továbbá a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása és az Adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének elismerése, valamint a Süti tájékoztató megismerése és elfogadása.  A Philip Morris Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a regisztrált felhasználók eszközzel kapcsolatos tevékenységét monitorozza és


 • csereigény esetén személyes/fizikai bevizsgálással ellenőrizze az eszköz hibás voltát és a hiba okát;
 • korlátozza – akár általánosan, akár konkrét fogyasztók tekintetében – a profilhoz regisztrálható eszközök számát, illetve a korlátozás lehetőségére felhívja a fogyasztó figyelmét, amennyiben a szokásos fogyasztói mennyiséget meghaladó számú eszközregisztráció történt a fogyasztói profilhoz.


 • Amennyiben a felhasználó nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy nem regisztrálhat, és nem látogathatja a honlap regisztrált felhasználók által elérhető tartalmát.  A regisztrált felhasználó köteles a honlapra történő belépést lehetővé tévő felhasználónevet és jelszót bizalmasan, mások számára hozzá nem férhetően kezelni, továbbá haladéktalanul értesíteni a Philip Morris Magyarország Kft-t a contact.hu@iqos.com email címen, ha annak gyanúja merül fel, hogy ezen adatokat arra jogosulatlan személy megszerezte.  A regisztrált felhasználó felelős a fiókjában végzett valamennyi tevékenységért, függetlenül attól, hogy tudomása van-e ezekről.  A regisztrált felhasználó nem jogosult más személy jelszavát vagy fiókját használni. Nem kísérelhet meg illetéktelen hozzáférést a honlaphoz. Amennyiben ezt megkísérli, vagy más személyeknek ehhez segítséget nyújt, vagy ha ilyen célból útmutatókat, szoftvert vagy eszközöket terjeszt, a fiókját lezárjuk.  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a regisztrált felhasználó törli profilját (ezt a honlapon profiljába belépve vagy megfelelő azonosításokat követően telefonos Ügyfélszolgálatunkon keresztül teheti meg), a Philip Morris Magyarország Kft. a profil létrehozásához szükséges adatokat, illetve nyilatkozatokat, valamint a honlap használata során keletkezett adatokat nem őrzi meg, így a törlést követően ilyen jellegű információkat visszamenőlegesen nem tud szolgáltatni.  A regisztrált felhasználó profilját a Philip Morris Magyarország Kft. – az alábbi esetek kivételével – kizárólag a felhasználó kérésére törli:

 • a regisztrált termék visszavásárlása esetén – amennyiben a felhasználó nem regisztrál újabb terméket – 3 hónap elteltével a profil törlésre kerül;
 • abban az esetben, ha az IQOS CLUB tagsággal vagy anélkül regisztrált felhasználó 5 éven át egyetlen alkalommal sem lép be a honlapra, úgy az 5 év elteltével a profil ugyancsak törlésre kerül;
 • továbbá, amennyiben érdeklődői profil több mint 75 napja lett létrehozva és nem lett eszközzel rendelkező fogyasztói profilja létrehozva;
 • vagy amennyiben fogyasztói profilhoz – akár az időközben megtörtént kapcsolatfelvételi kísérlet ellenére - több mint 75 napja nem lett eszköz regisztrálva


 • A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrált eszközéhez, illetve a felhasználói profiljának kezeléséhez kapcsolódó számos lépés (regisztráció, új jelszó létrehozása, adatok módosítása, profiltörlés, stb.) esetén automatikus üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a rendszer működésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében.  Szerzői jog, az információk tulajdonjoga  A www.iqos.com honlappal kapcsolatos minden szerzői és kapcsolódó, szellemi alkotáshoz fűződő jog, továbbá a teljes felület tulajdonjoga a Philip Morris Magyarország Kft-t, annak társvállalatait (a PMI csoport tagjait) illeti meg.  A honlapon közzétett információk pontossága, teljessége és időszerűsége  A Philip Morris Magyarország Kft. a honlapon általa közzétett információk pontosságáért, teljességéért vagy naprakész voltáért felelősséget nem vállal. Az oldalon található, a Philip Morris Magyarország Kft. által közzétett információk kizárólag általános tájékoztatást nyújtanak, és nem használhatók fontos döntések kizárólagos alapjaként anélkül, hogy azokat pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrásokkal összevetnék. A Philip Morris Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor módosítsa, de nem vállal kötelezettséget a honlapon közölt információk frissítésére. A honlapon történt változtatások figyelemmel követése a felhasználó felelőssége.  A honlapon közzétett anyagok felhasználása  A honlap és annak minden tartalma (beleértve a szoftvert, a fájlokat, a grafikákat, az adatokat, a képeket és egyéb tartalmakat is) a Philip Morris Magyarország Kft., illetve a PMI vállalatcsoporthoz tartozó más jogosultak tulajdonát képezi, és szerzői jogi, védjegy-, valamint egyéb jogi védelem alatt áll, amelyet a magyar jogszabályok és/vagy más országok jogszabályi védenek. A honlapra történő belépéssel, továbbá az automatikus e-mailek megnyitásával a felhasználó vállalja, hogy a honlapot és a honlapon közzétett bármilyen anyagot, információt, továbbá az automatikus e-mailek tartalmát nem teszi semmilyen formában elérhetővé vagy hozzáférhetővé sem magán a honlapon, sem más felületen, sem más dohányosok, sem más harmadik személyek számára.  A felhasználó elfogadja, hogy nem másolhat le, nem tehet közzé és nem küldhet tovább anyagokat (beleértve a fényképeket és mozgóképeket is) az oldalról valamint regisztrált felhasználók esetében az automatikus e-mailek tartalmáról semmilyen formában vagy médiumon keresztül. A felhasználó elfogadja továbbá, hogy nem módosíthatja, nem értékesítheti, és nem teheti közzé az oldalon található továbbá az automatikus e-mailekben közölt, a Philip Morris Magyarország Kft. által közzétett (a honlapra feltöltött, az automatikus e-mailekben megküldött) dokumentumok (beleértve a fényképeket és mozgóképeket is) egyikét sem, ideértve különösen az adott dokumentum internetre való feltöltését vagy más módon történő nyilvánosságra hozatalát, beleértve egyéb módon történő online elérhetővé tételét is.  A szerzői és szomszédos jogok, más szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetőleg üzleti titok megsértése súlyos polgári jogi, sőt adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, kártérítési pert és feljelentést vonhat maga után!  Védjegyek  A honlapon és az automatikus e-mailekben található, annak részét képező emblémák, valamint termék és szolgáltatási védjegyek a Philip Morris Magyarország Kft., valamint a Philip Morris International vállalatcsoport tulajdonát képezik, illetve használatuk vállalatunk számára kizárólagosan engedélyezett.  Jogi nyilatkozat  Jelen honlap kizárólag a fentiekben részletezett felhasználók számára elérhető és használható. A Philip Morris Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, megszüntesse a honlapot vagy annak bármely részének működését, illetve az ahhoz való hozzáférést. Nem vállal továbbá felelősséget a honlapon található információk hitelességéért, naprakészségéért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért. A honlapon szereplő információk esetleges jogosulatlan felhasználásáért a Philip Morris Magyarország Kft. nem vállal felelősséget.  A felelősség korlátozása  Sem a Philip Morris Magyarország Kft., sem pedig más, weboldal és szolgáltatásainak működtetéséhez igénybe vett tartalomszolgáltató harmadik fél nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, közvetlen, véletlen, speciális, következményszerű, büntetőjogi vagy egyéb kárért, amely az oldal vagy az abban szereplő hivatkozásokon keresztül más oldalak használatából vagy a használatra való alkalmatlanságból ered, illetve bármilyen olyan cselekedetből, amelyet a honlap felhasználója által hozzá küldött elektronikus levelek nyomán tesz vagy nem tesz meg.  Ide tartoznak az alábbiak miatt bekövetkező károk például: hibák, kimaradások, megszakadások, problémák és késlekedések, számítógépes vírusok, profitveszteségek, adatvesztések, jogosulatlan hozzáférések, adatok vagy kommunikációk meghamisítása, valamint egyéb érzékelhető és nem érzékelhető károk.  A felhasználó felelőssége  Amennyiben a felhasználó műszaki hibát okoz az oldalon, vagy az oldal továbbítását biztosító rendszerekben, akkor ezen felhasználót terheli minden felelősség és költség (beleértve az ügyvédi költségeket is), amely a hiba következményeként merül fel.  Joghatóság  A honlappal kapcsolatban a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései irányadóak.  Jelen feltételek módosítása  A Philip Morris Magyarország Kft. fenntartja a jogát, hogy az itt ismertetett kikötéseket és feltételeket a módosított feltételek honlapon történő elhelyezésével saját belátása szerint bármikor módosítsa, vagy új feltételekkel egészítse ki.  A honlap felhasználójának felelőssége rendszeresen ellenőrizni, hogy a kikötésekben és feltételekben történt-e változás. Ha a megváltozott feltételek ezen oldalra történő kihelyezését követően is használja a honlapot, akkor ezzel elfogadja a megváltozott feltételeket.  A Felhasználási Feltételek szerinti egyéb jogok  Amennyiben a felhasználó nem tartja be a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy a Philip Morris Magyarország Kft. a Felhasználási Feltételekben leírtakban szereplő jogait nem, vagy csak késedelmesen tudja vele szemben érvényesíteni, ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy a Philip Morris Magyarország Kft. lemond azon jogáról, hogy bármilyen ilyen jogsértés esetén fellépjen a felhasználóval szemben, vagy, hogy a felhasználó a továbbiakban nem lenne köteles betartani ezeket a kötelezettségeit. Amennyiben a Philip Morris Magyarország Kft. úgy dönt, hogy lemond arról a jogáról, hogy érvényesítse a jelen Felhasználási Feltételek megsértése esetén fennálló jogait, ezt csak írásban fogja megtenni.  A jelen Felhasználási Feltételek minden egyes pontja külön is érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha bármelyik bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy a rendelkezések bármelyike jogellenes, törvénybe ütközik vagy nem végrehajtható, a fennmaradó pontok változatlan formában érvényesek.  Lépjen velünk kapcsolatba!  Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a contact.hu@iqos.com e-mail címen vagy a honlapon megadott egyéb elérhetőségeink egyikén:

 • ha úgy gondolja, hogy a honlap szerzői jogot sért, vagy olyan tartalommal bír, amely véleménye szerint törvénybe ütközik, sértő, vagy sérti a felhasználó vagy mások jogait, vagy
 • ha a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy a honlappal kapcsolatban bármilyen kérdése van. • Utolsó módosítás: 2020.06.08.