Felhasználási feltételek

Ezen honlap üzemeltetője a Philip Morris Magyarország Kft. (1085 Budapest, Kálvin tér 12.), a Philip Morris International (későbbiekben PMI) vállalatcsoport tagja. A honlap használata saját felelősségére történik, Ön az oldal használatával elfogadja az alább felsorolt feltételeket. Nem vállalunk felelősséget, és semmilyen (kifejezett vagy közvetett) garanciát nem nyújtunk a weboldallal vagy annak használatával kapcsolatban.A weboldal sütiket és hasonló technológiákat használ bizonyos felhasználói információk automatikus rögzítésére. Ahhoz, hogy többet tudjon meg, hogy hogyan engedélyezheti vagy tilthatja le a sütiket, kérjük olvassa el a Sütikről szóló tájékoztatásunkat a honlapunkon.A Felhasználási Feltételekben használt dohányhevítő készülék kifejezés alatt a Philip Morris Magyarország Kft. által forgalmazott dohánytöltet hevítő készülékeket értjük.A honlap célja, felhasználási jogosultságAz oldal célja a Magyarországon élő, 18 éven felüli dohányosok tájékoztatása

 • a dohányhevítő készülékeink és kiegészítőik értékesítési pontjairól és a készülékekre vonatkozó legalapvetőbb technológiai információkról, valamint az adott készülék mögött álló elérhető tudományos háttérről és elérhető tudományos kutatásokról;
 • a dohányhevítő készülék használatával, működésével, technikai tudnivalókkal, hibaelhárítással, szavatossági feltételekkel kapcsolatos információkról, beleértve az úgynevezett gyakran ismételt kérdésekre vonatkozó válaszokat is;
 • a dohányhevítő készülékeinkhez kapcsolódó szolgáltatásainkról;
 • regisztrált felhasználók számára termékhasználati videók érhetőek el a megfelelő tájékoztatás és oktatás céljából. • A honlap és a PMI által a dohányhevítő készülékhez fejlesztett alkalmazás regisztrált felhasználók által elérhető tartalmainak megtekintéséhez a Philip Morris Magyarország Kft. által biztosított rendszeren keresztül történő vevő- és termékregisztrációval automatikusan felhasználói fiók is készül (honlapra történő regisztráció), melyhez az erről szóló e-mailes értesítő megérkeztét követően az alkalmazás használatához jelszó beállítása szükséges, a honlap használatához vagy jelszó beállítás szükséges vagy közvetlen belépés lehetséges a regisztrált e-mail címre vagy telefonszámra az adott belépésnél igényelt és utána kiküldésre kerülő egyszerhasználatos kóddal. Ezt követően a honlap zárt tartalmai is elérhetőek a regisztráltak számára. A regisztrációt a dohányhevítő készülék vásárló/használó a készülékvásárlás során a dohányhevítő készüléket értékesítő üzletekben, valamint készülékvásárlást követően a honlapunkon, illetve telefonos Ügyfélszolgálatunkon keresztül tudja elvégezni. A vásárlónak/használónak a regisztrációhoz néhány személyes adatot kell megadnia, melyeket az PMI Általános fogyasztói adatkezelési tájékoztatóban és a jelen Felhasználási Feltételek alábbi „Az Ön adatainak védelme„ részében foglaltak szerint kezelünk. Fontos, hogy a felhasználó pontos, hiánytalan és naprakész információkat adjon meg a fiók létrehozása során. A regisztrált felhasználó vállalja, hogy az általa megadott adatok mindig pontosak, hiánytalanok és naprakészek, azok változásáról tájékoztatja a Philip Morris Magyarország Kft-t a honlapra belépve a profil módosításon, vagy az ügyfélszolgálaton keresztül!
  A regisztráció, valamint az oldal használata kizárólag azon felnőtt (nagykorú) dohányzók számára engedélyezett, akik dohányhevítő készüléket vásároltak, Magyarországon élnek és nyilatkoznak arról, hogy elmúltak 18 évesek.


  A regisztráció feltétele továbbá a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása és a PMI fogyasztói általános adatkezelési tájékoztató tájékoztató tudomásul vételének elismerése, valamint nyilatkozat az adott dohányhevítő készülék Club tagságról és piackutatásban való részvételről.


  A Philip Morris Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a regisztrált felhasználók készülékkel kapcsolatos alábbi tevékenységeket monitorozza:

 • csereigény esetén személyes/fizikai bevizsgálással ellenőrizze a készülék hibás voltát és a hiba okát;
 • korlátozza – akár általánosan, akár konkrét fogyasztók tekintetében – a profilhoz regisztrálható készülékek számát, illetve a korlátozás lehetőségére felhívja a fogyasztó figyelmét, amennyiben a szokásos fogyasztói mennyiséget meghaladó számú készülékregisztráció történt a fogyasztói profilhoz.
 • Amennyiben a felhasználó nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy nem regisztrálhat, és nem látogathatja a honlap regisztrált felhasználók által elérhető tartalmát.  A regisztrált felhasználó köteles a honlapra történő belépést lehetővé tévő felhasználónevet és jelszót bizalmasan, mások számára hozzá nem férhetően kezelni, továbbá haladéktalanul értesíteni a Philip Morris Magyarország Kft-t a PMHU.GDPR@pmi.com email címen, ha annak gyanúja merül fel, hogy ezen adatokat arra jogosulatlan személy megszerezte.  A regisztrált felhasználó felelős a fiókjában végzett valamennyi tevékenységért, függetlenül attól, hogy tudomása van-e ezekről.  A regisztrált felhasználó nem jogosult más személy jelszavát vagy fiókját használni. Nem kísérelhet meg illetéktelen hozzáférést a honlaphoz. Amennyiben ezt megkísérli, vagy más személyeknek ehhez segítséget nyújt, vagy ha ilyen célból útmutatókat, szoftvert vagy eszközöket terjeszt, a fiókját lezárjuk.  Lehetőség van meglévő regisztrált felhasználó profiljához rendelt készülék(ek) más profilra történő átregisztrációjára, ezt bármelyik fél kezdeményezheti, a weboldalon vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül.  Ha a jelenlegi regisztrált felhasználó elhunyt és készülékét az örököse szeretné átregisztrálni a saját nevére, az Ügyfélszolgálat útmutatásai alapján és a „Nyilatkozat elhunyt dohányhevítő készülék tulajdonos készülékének átregisztrálásához” dokumentum kitöltésével van rá lehetőség.  Ha két felhasználó a készlet valamely elemét felcseréli egymás között, az Ügyfélszolgálat segítséget tud nyújtani a készülékek visszacserélésében úgy, hogy egyik, vagy mindkét érintett fél kitölti a „Hozzájárulás adatok átadásához” dokumentumot, így az Ügyfélszolgálat kiadhatja a hozzájárulást megadó felhasználó elérhetőségeit a másik fél számára.  Az Ön adatainak védelme  Az Ön által megadott személyes adatokat a PMI fogyasztói általános adatkezelési tájékoztató tájékoztatónkban, illetve a jelen Felhasználási Feltételekben alább leírt módon kezeljük.  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a regisztrált felhasználó törli profilját (ezt a honlapon profiljába belépve vagy megfelelő azonosításokat követően telefonos Ügyfélszolgálatunkon keresztül teheti meg), a Philip Morris Magyarország Kft. a profil létrehozásához szükséges adatokat, illetve nyilatkozatokat, valamint a honlap használata során keletkezett adatokat nem őrzi meg, így a törlést követően ilyen jellegű információkat visszamenőlegesen nem tud szolgáltatni. A regisztrált felhasználó profiljához kapcsolódó személyes adatokat a profil törlésétől számított 30 napon belül valamennyi rendszerünkből töröljük. Amennyiben Ön csak valamelyik készülékét szeretné leválasztani a profiljáról, akkor ezt tegye meg és ne törölje profilját, ebben az esetben megmarad a profilja a megmaradó regisztrált készülékével.  A fogyasztó köteles saját felelősségére törölni a profilját, amennyiben már nem dohányzó vagy nem használja a dohányhevítő készülékét.  A fogyasztóhoz kapcsolódó egyéb adatkezelési tevékenységek, mint például üzleti analatikai tevékenység, panaszok, szavatossági igény jegyzőkönyvek, ügyfélszolgálattal, támogató és visszajelzésgyűjtést végző csapattal történt telefonbeszélgetések, továbbá a személyes ügyféltámogatási szakértői látogatás keretében kezelt személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük, őrizzük meg, majd töröljük.  A regisztrált felhasználó profilját a Philip Morris Magyarország Kft. – az alábbi esetek kivételével – kizárólag a felhasználó kérésére törli:

 • a regisztrált termék visszavásárlása esetén – amennyiben a felhasználó nem regisztrál újabb terméket – 3 hónap elteltével a profil törlésre kerül;
 • abban az esetben, ha a dohányhevítő készülékhez kapcsolódó CLUB tagsággal vagy anélkül regisztrált felhasználó 3 éven át egyetlen alkalommal sem lép be a honlapra, nem lép kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal, vagy ügyféltámogatási szakértőinkkel, nem frissíti a fogyasztói profilját, nem regisztrál további készüléket a profiljához, továbbá nem nyitott meg általunk küldött e-mail(eke)t, úgy 3 inaktív év elteltével – akár az időközben általunk tett kapcsolatfelvételi kísérlet ellenére – a profil ugyancsak törlésre kerül;
 • vagy amennyiben fogyasztói profilhoz – akár az időközben megtörtént kapcsolatfelvételi kísérlet ellenére - több mint 75 napja nem lett készülék regisztrálva.


 • A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrált készülékéhez, illetve a felhasználói profiljának kezeléséhez kapcsolódó számos lépés (regisztráció, új jelszó létrehozása, profiltörlés, stb.) esetén automatikus üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a rendszer működésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében.  A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy technikai jellegű, a készülékek rendeltetésszerű használatát elősegítő ismereteket (például szoftverfrissítés szükségességéről szóló tájékoztatást) tartalmazó egyéb e-maileket is kaphat regisztrált e-mail címére.  Részletes adatkezelési tájékoztatás:


  I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
  A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalma és rendeltetése A jelen „Az ön adatainak védelme” című részletes adatkezelési tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő azon adatkezelési tevékenységeivel kapcsolatos részletes információkat, amely adatkezelési tevékenységek tárgyát a regisztrált fogyasztók személyes adatainak a lent részletezettek szerinti kezelése képezi (ezen tevékenységek a továbbiakban együttesen: fogyasztói adatkezelések). A jelen részletes adatkezelési tájékoztató Általános Része tartalmazza azon rendelkezéseket, amelyek valamennyi, a Különös Részben ismertetett fogyasztói adatkezelésre irányadóak, a Különös Rész pedig azon szabályokat tartalmazza, amelyek az egyes, ott ismertetett fogyasztói adatkezelésekre alkalmazandók. A jelen részletes adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott adatkezelési tevékenységek vonatkozásában a PMI fogyasztói általános adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit kell alkalmazni. A hivatkozott Adatkezelési tájékoztatók és a jelen Felhasználási Feltételek a meglátogatott honlapon megtalálhatóak.
  Az Adatkezelő Philip Morris Magyarország Kft.
  Cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.

  Telefon: +36 80 888 222

  E-mail: PMHU.GDPR@pmi.com
  Az érintetti jogok Az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől

  1. a rá, mint Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

  2. személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását,

  3. tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  „Az érintetti joggyakorlással kapcsolatos kérelem előterjesztésére javasoljuk, hogy kattintson a következő linkre és töltse le az érintetti joggyakorlással kapcsolatos nyomtatványt: „https://hu.iqos.com/documents/hu/Elektronikus_nyomtatvany_erintetti_joggyakorlas.pdf”, amelyet kitöltve kérünk elküldeni a PMHU.GDPR@pmi.com e-mail címre.”  4. Nagyon fontos számunkra az Ön adatainak védelme, ezért kérjük, hogy amennyiben problémája merül fel az adatainak védelmével kapcsolatban, a mielőbbi megnyugtató megoldás érdekében forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén:

  Telefon:+36 80 888 222

  E-mail: PMHU.GDPR@pmi.com  5. Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az Érintett külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

  6. Az Érintett jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


  Az Adatkezelő tájékoztatja a személyes adatok jogosultját, hogy minden olyan személy, aki jogszabály megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől a polgári jog szabályai szerint kártérítésre jogosult.

  Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat,
   lehetőség szerint a jelen tájékoztató „Az Adatkezelő” rovatában megjelölt e-mail címen!
  Automatikus döntéshozatal Az adatkezelés során automatikus döntéshozatal nem történik.
  Az adatszolgáltatás jellege A személyes adat szolgáltatása önkéntes.


  II. KÜLÖNÖS RÉSZ

  II.1. PMHU vevő és terméknyilvántartó rendszer/ Hevítő készülékek profil regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység
  Az adatkezelés általános célja Az adatkezelés célja az, hogy termékregisztráció esetén az Érintettek részére a kellékszavatossággal és terméktámogatási tájékoztatással, valamint elállási joggal kapcsolatos többletszolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést az Adatkezelő teljesíthesse.
  Az adatkezeléssel érintettek Az adatkezelés Érintettjei olyan, dohányhevítő készüléket (a továbbiakban: készülék) vásárló fogyasztók, akik úgy döntenek, hogy
 • a készülék vásárlásához kapcsolódó kellékszavatossággal és terméktájékoztatási támogatással összefüggő többlet szolgáltatások és
 • sérülésmentes, hiánytalan készülék esetében elállási jog gyakorlásának


 • lehetősége érdekében regisztrálják a készüléküket az Adatkezelő vevő- és terméknyilvántartó rendszerében, vagy egy, a készüléket forgalmazó nemzeti dohányboltban kihelyezett tablet felhasználásával, a megvásárolt készülék weboldalán keresztül vagy az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével.
   A jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazása során Érintett fogyasztónak minősül az a magánszemély is, aki a készüléket más magánszemély részére vásárolja meg és egyben a profil regisztrációt is elvégzi saját adataival.
  Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél.
  A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének célja Mobiltelefonszám
  A mobiltelefonszám több célból kerül felhasználásra. Egyrészt a regisztráció első lépéseként szükséges ezt a személyes adatot megadni az Érintett által annak érdekében, hogy a kétszeres regisztráció elkerülhető legyen. Másrészt amennyiben a készülék kicserélésére vonatkozó igénnyel lép fel az Érintett, úgy a regisztrációra tekintettel az Adatkezelő a terméken (táv)vizsgálatot végez és a szavatossági igény kedvező elbírálása esetén a cserére jogosító kódot tartalmazó SMS-t az Adatkezelő az Érintett mobiltelefonszámára küldi ki. A fogyasztó azonosítását igénylő műveletek elvégzése előtt is kap a fogyasztó egyedi azonosító kódot SMS-ben. A regisztrált fogyasztó a weboldalon a profilba történő belépéshez egyszer használatos ellenőrző kódot is igényelhet a jelszó megadása helyett, melyet SMS-ben a regisztrált mobiltelefonszámára kap meg.
  A regisztrációval automatikusan felhasználói fiók is készül az Érintett számára a megvásárolt készülék honlapjához (a továbbiakban: honlap), amely fiók lehetővé teszi az Érintett számára a kizárólag a regisztrált Érintettek által elérhető tartalmak megtekintését a honlapon. A mobilszám (vagy az e-mail cím) az Érintett által generált és kizárólag általa ismert jelszó mellett szükséges továbbá ahhoz, hogy az Érintett a honlapra be tudjon lépni, és ott korlátozott elérésű tartalmakat tudjon megtekinteni a “Termékhasználati videók” menüpont alatt. Abban az esetben pedig, ha az Érintett elfelejtette a jelszavát, akkor úgy erre irányuló kérése esetén a rendszertől a mobiltelefonszámára SMS-ben egy egyszer használatos kódot kap, melynek segítségével visszaállíthatja a honlapra történő bejelentkezéséhez szükséges jelszót. A regisztrált fogyasztónak lehetősége van egyszer használatos ellenőrző kód megadásával is belépni, melyet a regisztrált mobiltelefonszámra küldünk SMS-ben.

  Vezetéknév
  Az Érintett - mint az Adatkezelővel az extra kellékszavatosságra és terméktámogatási tájékoztatásra, valamint elállási jogra való jogosultság érdekében szerződő fél - azonosításának céljából szükséges ezen személyes adat kezelése.

  Keresztnév
  Az Érintett - mint az Adatkezelővel az extra kellékszavatosságra és terméktámogatási tájékoztatásra, valamint elállási jogra való jogosultság érdekében szerződő fél – azonosításának céljából szükséges ezen személyes adat kezelése.

  Fogyasztói azonosító
  Az Adatkezelő ezt az adatot a fogyasztó rendszerben történő azonosítása céljából kezeli.

  E-mail cím
  A regisztrált Érintett automatikus rendszerüzeneteket kap a regisztráció során megadott e-mail címére.
  Az e-mail cím jelszóval történő használatával az Érintett be tud lépni a honlapra, jelszavát vissza tudja állítani, valamint telefonszámát tudja módosítani. Ezenkívül lehetősége van a regisztrált fogyasztónak egyszer használatos ellenőrző kód megadásával is belépni, melyet a regisztrált email címre küldünk emailben.
  Az mobiltelefonszám és az e-mail cím az ismertetett műveletek során egymás alternatívái. Például az Érintett a honlapra vagy e-mail címmel és jelszóval, vagy mobiltelefonszámmal és jelszóval tud belépni. A honlapra belépés lehetséges a regisztrált e-mail címre vagy telefonszámra az adott belépésnél igényelt és utána kiküldött egyszerhasználatos kóddal is.
  Szavatossági igény érvényesítése esetén az azzal kapcsolatos jegyzőkönyveket, értesítéseket is az e-mail címére kapja meg az Érintett.
  Az e-mail cím kezelése a fenti célok megvalósítása érdekében történik. A készülék vásárlását igazoló elektronikus dokumentum érintett részére történő eljuttatása.

  Születési idő
  A születési idő, mint személyes adat kezelése az alábbi két célból történik:
  1. figyelemmel arra, hogy a felhasználási feltételek alapján kizárólag olyan személyek regisztrálhatnak, akik betöltötték 18. életévüket, a születési időt egyrészt ezen körülmény ellenőrzésének céljából szükséges az Érintettnek megadnia és az Adatkezelőnek kezelnie,
  2. másrészt az Adatkezelő kumulált riportokat, analíziseket készít annak érdekében, hogy szolgáltatásainak színvonalát a fogyasztók számára még megfelelőbb szintre fejlessze, ezen adatkezelési tevékenysége során pedig az itt megjelölt cél érdekében is kezeli a fogyasztó személyes adatát képező születési időt.

  Tartózkodási hely közigazgatási címe
  Az Érintett tartózkodási helyének közigazgatási címét annak céljából kezeli az Adatkezelő, hogy amennyiben más csatornán (pl. mobiltelefon, e-mail) nem érhető el az Érintett, úgy postai úton tudjon vele kapcsolatot tartani a kellékszavatossági igények érvényesítésének elősegítése érdekében, továbbá a fogyasztóknak szóló szolgáltatások fejlesztése, bővítése során az Adatkezelő figyelembe veszi a fogyasztók tartózkodási helyét.

  Dohányzó állapot
  A felhasználási feltételek alapján kizárólag olyan személyek regisztrálhatnak, akik már dohányoznak, ugyanis a készülék is a már dohányzó felnőtt személyek részére került kifejlesztésre, így az Érintettnek ezen adatát a felhasználási feltételeknek történő megfelelés ellenőrzése céljából kezeli az Adatkezelő.

  Készülék egyedi azonosító kódja
  Az érintett által használt készülék beazonosítása és kezelése.

  Nem (opcionális, nem kötelező adatmező)
  Az Adatkezelő ezt a személyes adatot a személyre szabottabb kapcsolattartás biztosítása céljából kezeli.
  Az adatok tárolásának időtartama Az adatkezelés a felek között, a fentiekben vázolt többletszolgáltatásokra vonatkozó szerződés (azaz a regisztráció és a regisztráció törlése közötti időtartam) illetőleg a szavatossági igény érvényesíthetőségének időtartamához igazodik. Abban az esetben, ha az Érintett a regisztrációját törli, úgy ez az adatainak törlését is magával vonja. Amennyiben visszavásárlás (elállás) történik, úgy a profil 3 hónap elteltével törlésre kerül.
  Abban az esetben, ha a regisztrált Érintett 3 évig inaktív, úgy a regisztrációja törlésre kerül.
  Amennyiben az Érintett profiljához 75 napja nincs készülék regisztrálva, a profil törlésre kerül.
  Az adatszolgáltatás elmaradása és a jogszabályon alapuló szavatossági jogok viszonya Az adatszolgáltatás elmaradása az Érintettnek a készülékhez fűződő, jogszabályon alapuló szavatossági jogait nem érinti.
  A személyes adatok átadása, adatfeldolgozók, azok szolgáltatásainak ismertetése Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

  1. MONOLITH Advanced Internet Solutions LTD a regisztrációs felületet üzemeltető adatfeldolgozó társaság
  2. Comdata Hungary Kft. az ügyfélszolgálatot üzemeltető társaság
  3. STARJOBS Magyarország Kft. a ügyféltámogatásban munkaerő kölcsönzőként a kölcsönzött munkavállalók révén közreműködő társaság
  4. Dohánytermék-kiskereskedők
  a) ha segítséget nyújtanak a készülék regisztrációjához az Érintett kifejezetten erre irányuló kérése alapján,
  b) ha a készülék kicserélését végzik.


  II.2.
  IQOS (továbbiakban: dohányhevítő készülék) Club tagsághoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység
  Az adatkezelés általános célja Az adatkezelés célja az, hogy a dohányhevítő készülék CLUB tagság Érintett általi választása esetén az Érintettek részére a kellékszavatossággal és terméktámogatással kapcsolatos, a dohányhevítő készülék Club tagsághoz fűződő, azaz a regisztrációval járón túli többletszolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést az Adatkezelő teljesíthesse, valamint annak értékelése, hogy az Érintett hogyan fogadta a telefonhívást.
  Az adatkezeléssel Érintettek Az adatkezelés Érintettjei olyan, dohányhevítő készüléket (a továbbiakban: készülék) vásárló fogyasztók, akik úgy döntenek, hogy a dohányhevítő készülék Club tagsághoz kapcsolódó
 • azaz a regisztrációval járón túli, kellékszavatossággal összefüggő többlet szolgáltatások és
 • extra terméktámogatás, tájékoztatás (telefonon és e-mailen keresztüli támogatás, kérdések megválaszolása, termékhasználati segítség, visszajelzés adása) igénybevételének
 • lehetősége érdekében a készülék regisztrálásán túl a megvásárolt készülék honlapján, vagy egy, a készüléket forgalmazó nemzeti dohányboltban kihelyezett tablet felhasználásával, vagy az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével a dohányhevítő készülék CLUB tagságot is választják.
  Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél.
  A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének célja Hangfelvétel, behallgatás Az érintettel folytatott ügyfélszolgálati beszélgetés rögzítésre kerül a szolgáltatás minősígének utólagos ellenőrzése, a szolgáltatások színvonalának javítása és vita esetén az elhangzottak későbbi bizonyítása céljából.
  A beszélgetésbe az ügyfélszolgálat minőségének ellenőrzése és a szolgáltatások színvonalának javítása céljából az Adatkezelő illetékes munkatársa valós időben belehallgathat.

  Mobiltelefonszám
  Amennyiben a készülék kicserélésére vonatkozó igénnyel lép fel az érintett, úgy a mobiltelefonszámára küldött azonosító SMS-sel tudja igazolni, hogy a dohányhevítő készülék CLUB tagságon alapuló, kellékszavatosságra vonatkozó többletszolgáltatást jogosult igénybe venni, valamint telefonon keresztül további támogatást, kérdéseire választ, termékhasználati segítséget kaphat és visszajelzést adhat. A fogyasztó azonosítását igénylő műveletek elvégzése előtt is kap a fogyasztó egyedi azonosító kódot SMS-ben.

  Vezetéknév
  Az Érintett - mint az Adatkezelővel az extra kellékszavatosságra, terméktámogatásra, és tájékoztatásra való jogosultság érdekében szerződő fél - azonosításának céljából szükséges ezen személyes adat kezelése.

  Keresztnév
  Az Érintett - mint az Adatkezelővel az extra kellékszavatosságra, terméktámogatásra és tájékoztatásra való jogosultság érdekében szerződő fél – azonosításának céljából szükséges ezen személyes adat kezelése.

  Fogyasztói azonosító
  Az Adatkezelő ezt az adatot a fogyasztó rendszerben történő azonosítása céljából kezeli.

  E-mail cím
  A dohányhevítő készülék CLUB-hoz (lásd részletesebben a tagsággal kapcsolatos feltételeket a honlapon) csatlakozott Érintett automatikus rendszerüzeneteket kap az általa megadott e-mail címére.
  A dohányhevítő készülék CLUB tagsággal az Adatkezelő nemcsak kellékszavatossági többletszolgáltatást nyújt, hanem ügyfélszolgálati támogatást, valamint egyéb terméktájékoztatást is ad az Érintettnek, így például tájékoztatja a készülékre vonatkozó legalapvetőbb technológiai információkról, újdonságokról, a termékválaszték, illetve árak változásáról; a készülék használatával, működésével, technikai tudnivalókkal, hibaelhárítással kapcsolatos ismeretekről. Az Érintett visszajelzést adhat a készülékére, termékhasználati szokásaira, valamint a dohányhevítő készülék Clubra vonatkozóan.
  Szavatossági igény érvényesítése esetén az azzal kapcsolatos jegyzőkönyveket, értesítéseket is az e-mail címére kapja meg az Érintett. Ezen információkat – mint terméktámogatási többletszolgáltatást - az Érintett e-mailben kapja meg.
  Az e-mail cím kezelése a fenti célok megvalósítása érdekében történik.

  Tartózkodási hely közigazgatási címe
  Az Érintett tartózkodási helyének közigazgatási címét annak céljából kezeli az Adatkezelő, hogy amennyiben más csatornán (pl. mobiltelefon, e-mail) nem érhető el az Érintett, úgy postai úton tudjon vele kapcsolatot tartani a kellékszavatossági igények érvényesítésének elősegítése érdekében. Továbbá az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az érintett dohányhevítő készülék Clubbal kapcsolatos visszajelzésért bármikor adhasson ajándékot, és ezen ajándékot a megadott tartózkodási helyre juttassa el az érintett részére.

  Nem (opcionális, nem kötelező adatmező)
  Az Adatkezelő ezt a személyes adatot a személyre szabottabb kapcsolattartás biztosítása céljából kezeli.

  Termékhasználati, visszajelzési és érdeklődési körre vonatkozó adatok
  Az Adatkezelő az Érintettek termékhasználati, visszajelzési, érdeklődési kör adatait (pl. a fogyasztó véleménye a dohányhevítő termékről és arról, hogy ajánlaná-e másnak a terméket) az érintettektől szerzi be visszajelzések keretében azzal a céllal, hogy ezzel is fejleszthesse szolgáltatásait, jobban személyre szabja küldeményeit, tájékoztatóit, továbbá az adatokat statisztikai jelleggel is használja stratégiája, üzleti tervei fejlesztése céljából.

  A kiküldött e-mailek, hírlevelek Érintett általi megnyitására vonatkozó adat.
  Az Adatkezelő az általa használt elektronikus levélküldő rendszer segítségével követi, hogy az egyes Érintettek megnyitják-e a számukra küldött hírleveleket, tájékoztató e-maileket azzal a céllal, hogy javítsa a tájékoztatások (hírlevelek) kiküldésére vonatkozó szerződéses kötelezettsége teljesítésének eredményességét, javítsa ezen szolgáltatása minőségét különös tekintettel a kezelt e-mail címek szükség szerinti aktualizálásával.

  Fogyasztó telefonhíváshoz való hozzáállása
  Ez a személyes adat az operátor Érintettel lefolytatott telefonbeszélgetése alapján az operátor értékelése alapján jön létre, az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásai színvonalának fejlesztése.
  Az adatok tárolásának időtartama Az adatkezelés a felek között, a fentiekben vázolt többletszolgáltatásokra vonatkozó szerződés (azaz a dohányhevítő készülék CLUB tagság kezdete és annak Érintett általi megszüntetése közötti időtartam) illetőleg a szavatossági igény érvényesíthetőségének időtartamához igazodik. Abban az esetben, ha az Érintett a regisztrációját törli, úgy ez a dohányhevítő készülék CLUB tagsággal összefüggésben kezelt adatainak törlését is magával vonja. (Az Érintett teljes profilja törlésre kerül, így amennyiben több dohányhevítő készülék van az Érintetthez rendelve, úgy minden készülékre vonatkozó CLUB tagság és hozzá kapcsolódó adat törlésre kerül.) Az Érintett bármikor dönthet úgy, hogy csak dohányhevítő készülék CLUB tagságát törli, mely esetben az Érintettre vonatkozó, dohányhevítő készülék CLUB tagsággal kapcsolatos célokból történő adatkezelés megszűnik, azonban az Érintett által korábbiakban nyújtott adatok (pl. telefonos beszélgetések ténye és leírása, ügyféltámogatási szakértővel folytatott megbeszélés ténye és leírása) és a végrehajtott regisztráció (lásd II/1. pont) a regisztráció törlésének időpontjáig megmarad.
  Az ügyfélszolgálati hangfelvételek megőrzési ideje a rögzítés időpontjától számított 3 hónap, ezt követően a hangfelvételek törlésre kerülnek. Amennyiben visszavásárlás (elállás) történik, úgy a profillal együtt a dohányhevítő készülék CLUB tagság 3 hónap elteltével törlésre kerül. Abban az esetben, ha az Érintett 3 évig inaktív, úgy a regisztrációja és egyben dohányhevítő készülék CLUB tagsága is törlésre kerül.
  Az e-mailek, hírlevelek megnyitására vonatkozó adatokat az Adatkezelő az IQOS Club tagság megszűnésének időpontjáig kezeli.
  Az adatszolgáltatás elmaradása és a jogszabályon alapuló szavatossági jogok viszonya Az adatszolgáltatás elmaradása az Érintettnek az készülékhez fűződő, jogszabályon alapuló szavatossági jogait nem érinti.
  A személyes adatok átadása, adatfeldolgozók, azok szolgáltatásainak ismertetése Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

  1. MONOLITH Advanced Internet Solutions LTD a regisztrációs felületet üzemeltető adatfeldolgozó társaság

  2. Comdata Hungary Kft. az ügyfélszolgálatot üzemeltető társaság

  3. MULTICOM Contact Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a kimenő telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltető társaság

  4. Dohánytermék-kiskereskedők,
  a) ha segítséget nyújtanak a készülék regisztrációja során a dohányhevítő készülék CLUB tagság választásához az Érintett kifejezetten erre irányuló kérése alapján,
  b) ha a készülék kicserélését végzik.

  5. STARJOBS Magyarország Kft.,
  az ügyféltámogatásban munkaerő kölcsönzőként a kölcsönzött munkavállalók révén közreműködő társaság.

  6. A dohányhevítő készülék Club tag érintett által tett visszajelzésért ajándék kiküldését előkészítő és a kiküldést bonyolító szolgáltató, melynek székhelye Magyarországon van.

  7. IPSOS Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) a piackutatási tevékenységet elvégző társaság


  II.3.
  Üzleti analitika
  Az adatkezelés általános célja Adatok elemzése a fogyasztók megértése érdekében, illetve különböző üzleti kezdeményezések, kérdések, termékfejlesztés tekintetében, fogyasztói szokások megismerése.
  Az adatkezeléssel Érintettek Regisztrált fogyasztók, dohányhevítő készülék Club tagok
  Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik. Az Adatkezelő jogos érdekének megjelölése, mely jogos érdek a következő: a fogyasztói igényeknek a lehető leginkább megfelelő termékek és szolgáltatások nyújtása, továbbfejlesztése.
  Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a fogyasztó azon adatai, amiről nem kíván nyilatkozni nem kerülnek bele az üzleti analitikába.
  A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének célja Regisztrált fogyasztók esetén a II.1.-es pontban meghatározott személyes adatok.
  Dohányhevítő készülék Club tagok esetén a II.2.-as pontban meghatározott személyes adatok.
  Az adatok tárolásának időtartama A felhasznált személyes adatok a II.1. és II.2. pontban meghatározott módon és időben kerülnek törlésre.
  A személyes adatok átadása, adatfeldolgozók, azok szolgáltatásainak ismertetése Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

  1. MONOLITH Advanced Internet Solutions LTD
  a regisztrációs felületet üzemeltető adatfeldolgozó társaság

  2. intecs data, s.r.o.
  az analatikai felületet fejlesztő csapat

  1. Microsoft Corporation
  PowerBI mögötti adatok felhőben tároló társaság

  4. STARJOBS Magyarország Kft.,
  az ügyféltámogatásban munkaerő kölcsönzőként a kölcsönzött munkavállalók révén közreműködő társaság
  II.4.
  Kvalitatív és kvantitatív piackutatási tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység
  Az adatkezelés általános célja A fogyasztói észlelés, érzékelés megértése különböző üzleti kezdeményezések, kérdések, termékfejlesztés tekintetében, fogyasztók átváltásának megismerése. A leiratkozottak listáján szereplő személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő piackutatási céllal ne keressen meg olyan érintetteket, akik az ehhez korábban adott hozzájárulásukat visszavonták.
  Az adatkezeléssel Érintettek Fogyasztók, akik hozzájárulásukkal akként nyilatkoztak, hogy a piackutatásban részt kívánnak venni. A leiratkozottak listája esetében azon fogyasztók, akik visszavonták a korábban adott hozzájárulásukat ahhoz, hogy az Adatkezelő piackutatási célból megkeresse őket.
  Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés végrehajtására a piackutatási tevékenység során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Érintett által adott hozzájárulás alapján, az utalvány kezelési tevékenység során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Érintettel kötött szerződés teljesítése érdekében, a leiratkozottak listája esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik, mely jogos érdek a következő: jogvita elkerülése azzal, hogy az Adatkezelő piackutatási célból nem keresi meg azon érintetteket, akik a korábban ehhez adott hozzájárulásukat visszavonták.
  Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a fogyasztónak nincs lehetősége részt venni a piackutatásban.
  A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének célja Az Adatkezelő részéről személyes adatok kezelésére kizárólag az alábbi célokból kerül sor:

  1. az „Adoption tracker” elnevezésű piackutatási tevékenyég végzésével,

  2. a kapcsolódó utalvány kezeléssel összefüggésben

  3. valamint a leiratkozottak listájának kezelésével összefüggésben kerül sor.

  1. Az Érintett hozzájárulása alapján piackutatás céljából az alábbi személyes adatok kerülnek átadásra az adatfeldolgozó részére: Fogyasztói azonosító, teljes név, e-mail cím, életkor, nem, az eszköz vásárlásának időpontja, valamint az arra vonatkozó utalás, hogy az érintett megtekintette-e az eszközt bemutató videót vagy nem. A piackutató (IPSOS Zrt.) által esetlegesen, pl. adózási-számviteli célból gyűjtött, az előzőekben említetteken kívüli személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek a piackutató minősül.

  2. Az Érintettel kötött szerződés teljesítése jogalapon a piackutatásban történő fogyasztói részvétel ösztönzése érdekében az erre jogosult résztvevők számára ajándék utalvány átadása és az utalvány felhasználásával kapcsolatos kérdések megválaszolása, igények kezelése céljából az alábbi személyes adatok kerülnek átadásra az adatfeldolgozó részére: az Érintett neve, e-mail címe. Az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat az utalvány szolgáltatójától szerzi be: az utalvány kódja, az utalvány érvényességi ideje, az utalvány Érintett részére történő megküldésének időpontja.

  3. Az adatfeldolgozó által megképzett leiratkozotti listán az érintettek fogyasztói azonosítója és e-mail címe található. A leiratkozotti listán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, célja, hogy az Adatkezelő piackutatási célból ne keressen meg olyan érintetteket, akik ehhez a korábban általuk adott hozzájárulásukat visszavonták.

  Az adatfeldolgozó által esetlegesen gyűjtött, az előzőekben említetteken kívüli személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek a piackutató minősül.
  Az adatok tárolásának időtartama A személyes adatok kezelése az Érintett által korábbiakban a piackutatási célból adott hozzájárulás visszavonásáig illetőleg a profil törléséig tart azzal, hogy az utalvány kezelés céljából az adatok kezelésére az utalvány 1 évig tartó érvényességi ideje alatt kerül sor.
  A személyes adatok átadása, adatfeldolgozók, azok szolgáltatásainak ismertetése Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:

  1. IPSOS Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) a piackutatási tevékenységet elvégző társaság


  II.5.
  Ügyfélszolgálathoz és vevőtámogatáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység
  1. Az adatkezelés általános célja a) A fogyasztók kérdéseinek megválaszolása, ügyféltámogatás nyújtása, szolgáltatás fejlesztés, hatékonyságmérés és tervezés, fogyasztó észrevételeinek kivizsgálása, általános kommunikáció a fogyasztókkal,
  b) fogyasztói panaszkezelés,
  c) fogyasztói szavatossági igények kezelése.
  2. Az adatkezeléssel Érintettek Fogyasztók.
  3. Az adatkezelés jogalapja a) A II.5.1. a) pontban megjelölt célú adatkezelés esetében az adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik, amely jogos érdek a fogyasztók hatékony és magas szintű támogatása, megfelelő termékhasználat és elégedettség a szolgáltatásokkal és a termékkel,

  b) a II.5.1. b) pontban megjelölt célú adatkezelés esetében az adatkezelés végrehajtására egyrészt GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) és (7) bekezdése alapján, másrészt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor, amely jogos érdek a fogyasztói igényekkel kapcsolatos bizonyítás, védekezés elősegítése. Az adatkezelés egyes jogalapjairól lásd még az 5. pontban foglaltakat.

  c) a II.5.1. c) pontban megjelölt célú adatkezelés esetében az adatkezelés végrehajtására egyrészt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése és 6. §-ának (1) bekezdése alapján, másrészt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor, amely jogos érdek a fogyasztók szavatossági igényeinek hatékony és magas szintű teljesítése. Az adatkezelés egyes jogalapjairól lásd még a II.5. pontban foglaltakat.
  4. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye A kérdésről, panaszról, igényérvényesítésről az Adatkezelő nem szerez tudomást és így nem tud információt adni, megfelelő lépéseket tenni az eseménnyel összefüggésben.
  5. A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének célja a, Azon személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő a II.5.1. a) pontban megjelölt célból kezel:

  i. Hangfelvétel
  Az érintett fogyasztó +36 80 888 222 számon feltett kérdései, megtett észrevételei rögzítésre kerülnek a kérdés megválaszolása, az észrevétel kivizsgálása és minőségbiztosítás céljából.

  ii. Vezetéknév / Keresztnév
  Az érintett fogyasztó azonosításának céljából szükséges ezen személyes adatok kezelése.

  iii. Mobiltelefonszám
  Az érintett fogyasztóval történő kapcsolattartás céljából szükséges ezen személyes adat kezelése.

  iv. E-mail címAz érintett fogyasztóval történő kapcsolattartás céljából kerül rögzítésre.

  v. Fogyasztói azonosító
  Az Adatkezelő ezt az adatot nem hagyományos termékre (azaz hevítésen alapuló termék, pl. IQOS) vonatkozó, regisztrált fogyasztótól származó megkeresés esetében a fogyasztó rendszerben történő azonosítása céljából kezeli.

  vi. Eszköz egyedi azonosító kódja
  Nem hagyományos termék esetében a regisztrált fogyasztó által használt eszköz beazonosítása és kezelése.

  vii. Egyéb személyes adatok
  Regisztrált fogyasztók esetén:
 • a fogyasztóval folytatott előzetes kommunikációk (pl. témakörök, e-mail kommunikáció),
 • a fogyasztó által egy szerződött partner helyiségében vagy egyéb helyszínen az ügyféltámogatási szakértőtől igénybe vett segítség, amelynek leírása rögzítésre kerül az Adatkezelő rendszerében,
 • az Adatkezelő által meghirdetett programban történő részvétellel kapcsolatos adatok (pl. termékhasználattal, az eszköz tisztításával, on-line regisztrációval, szoftver frissítéssel, a készülék ellenőrzésével, igénybe vett szolgáltatásokkal, program kiírás teljesítésével vagy egyéb körülménnyel kapcsolatban), amelynek leírása rögzítésre kerül az Adatkezelő rendszerében,
 • A regisztrált fogyasztó véleménye az IQOS eszközzel és az ahhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben (pl. ajánlaná-e másnak a terméket, amennyiben válaszol a feltett kérdésekre).
 • A kiküldött e-mailek, hírlevelek Érintett általi megnyitására vonatkozó adat: az Adatkezelő az általa használt elektronikus levélküldő rendszer segítségével követi, hogy az egyes Érintettek megnyitják-e a számukra küldött hírleveleket, tájékoztató e-maileket azzal a céllal, hogy javítsa a tájékoztatások (hírlevelek) kiküldésére vonatkozó szerződéses kötelezettsége teljesítésének eredményességét, javítsa ezen szolgáltatása minőségét különös tekintettel a kezelt e-mail címek szükség szerinti aktualizálásával.
 • Fogyasztó telefonhíváshoz való hozzáállása: ez a személyes adat az operátor Érintettel lefolytatott telefonbeszélgetése alapján az operátor értékelése alapján jön létre, az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásai színvonalának fejlesztése.


 • viii. A fogyasztó által megadott egyéb személyes adat
  Az érintett fogyasztó által a telefonhívás során vagy az általa küldött e-mailben megadott bármely egyéb személyes adat. Az érintett fogyasztó által, a honlapon található Lépj kapcsolatba velünk elektronikus nyomtatványban megadott személyes adatok (keresztnév, vezetéknév, mobiltelefonszám, e-mail cím, e-mail tárgy, üzenet).

  b, Azon személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az II.5.1. b) pontban megjelölt célból kezel:

  i. A fogyasztó neve
  ii. A fogyasztó lakcíme
  iii. A panasz előterjesztésének hely, ideje, módja
  iv. A fogyasztó panaszának részletes leírása
  v. A jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása
  vi. A fogyasztó aláírása a felvett jegyzőkönyvön
  vii. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma
  viii. Válasz a fogyasztó panaszára
  ix. A fogyasztóval folytatott beszélgetésről készült hangfelvétel
  x. Fogyasztói azonosító
  xi. Eszköz egyedi azonosító kódja
  xii. A fogyasztó mobil telefonszáma
  xiii. A fogyasztó e-mail címe

  Az i-viii. pontokban meghatározott személyes adatok kezelésére a 3. c) pontban meghatározott jogi kötelezettség teljesítése jogalapon, a ix-xiii. pontokban meghatározott személyes adatok kezelésére pedig a 3. c) pontban meghatározott jogos érdek jogalapon kerül sor.

  c, Azon személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az II.5.1. c) pontban megjelölt célból kezel:

  i. A fogyasztó neve
  ii. A fogyasztó címe
  iii. Az eladott ingó dolog megnevezése
  iv. Az eladott ingó dolog vételára
  v. A dolog azonosításához szükséges adatok
  vi. A fogyasztó mobil telefonszáma: cseretermék esetén az átadás időpontjával kapcsolatos egyeztetés céljából kerül kezelésre
  vii. A fogyasztó e-mail címe: az igényérvényesítéssel kapcsolatos jegyzőkönyv, értesítés a fogyasztó e-mail címére kerül megküldésre
  viii. A fogyasztó tartózkodási helyének közigazgatási címe: a cseretermék átadására kijelölendő területi képviselő megállapítása céljából kerül kezelésre.
  ix. A fogyasztóval folytatott beszélgetésről készült hangfelvétel.
  x. Fogyasztói azonosító
  xi. Eszköz egyedi azonosító kódja

  Az i-v. pontokban meghatározott személyes adatok kezelésére a II.5.3. c) pontban meghatározott jogi kötelezettség teljesítése jogalapon, a vi-xi. pontokban meghatározott személyes adatok kezelésére pedig a II.5.3. c) pontban meghatározott jogos érdekek szerinti jogalapon kerül sor.
  6. Az adatok tárolásának időtartama Az érintett személyes adatait telefonon, e-mailen adhatja meg. A rögzített beszélgetés esetén a beszélgetés rögzítésének időpontjától számított 3 hónap.
  E-mailen történő kommunikáció esetén a megőrzési idő panasznak, szavatossági igény érvényesítésének nem minősülő kommunikáció esetén az e-mail keletkezésétől számított 3 hónap, panasz, szavatossági igény érvényesítése esetén az e-mail keletkezésétől számított 3 év.
  Fogyasztói panasz, szavatossági igény kezelése esetén a felvett jegyzőkönyvben rögzített személyes adatok megőrzési ideje a jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év.
  7. A személyes adatok átadása, adatfeldolgozók, azok szolgáltatásainak ismertetése Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

  1. MONOLITH Advanced Internet Solutions LTD
  a regisztrációs felületet üzemeltető adatfeldolgozó társaság

  2. MULTICOM Contact Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
  a kimenő telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltető társaság

  3. STARJOBS Magyarország Kft.,
  az ügyféltámogatásban munkaerő kölcsönzőként a kölcsönzött munkavállalók révén közreműködő társaság.

  4. HD-CORD Kft.
  az ügyféltámogatásban szolgáltatóként közreműködő társaság

  5. Comdata Hungary Kft.
  az ügyfélszolgálatot üzemeltető társaság  Szerzői jog, az információk tulajdonjoga

  A meglátogatott honlappal kapcsolatos minden szerzői és kapcsolódó, szellemi alkotáshoz fűződő jog, továbbá a teljes felület tulajdonjoga a Philip Morris Magyarország Kft-t, annak társvállalatait (a PMI csoport tagjait), illetve a számukra szolgáltatást nyújtó vállalkozást illeti meg.

  A honlapon közzétett információk pontossága, teljessége és időszerűsége

  A Philip Morris Magyarország Kft. a honlapon általa közzétett információk pontosságáért, teljességéért vagy naprakész voltáért felelősséget nem vállal. Az oldalon található, a Philip Morris Magyarország Kft. által közzétett információk kizárólag általános tájékoztatást nyújtanak, és nem használhatók fontos döntések kizárólagos alapjaként anélkül, hogy azokat pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrásokkal összevetnék. A Philip Morris Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor módosítsa, de nem vállal kötelezettséget a honlapon közölt információk frissítésére. A honlapon történt változtatások figyelemmel követése a felhasználó felelőssége.

  A honlapon közzétett anyagok felhasználása

  A honlap és annak minden tartalma (beleértve a szoftvert, a fájlokat, a grafikákat, az adatokat, a képeket és egyéb tartalmakat is) a Philip Morris Magyarország Kft., illetve a PMI vállalatcsoporthoz tartozó más jogosultak tulajdonát képezi, és szerzői jogi, védjegy-, valamint egyéb jogi védelem alatt áll, amelyet a magyar jogszabályok és/vagy más országok jogszabályai védenek. A honlapra történő belépéssel, továbbá az automatikus e-mailek megnyitásával a felhasználó vállalja, hogy a honlapot, a honlapon közzétett bármilyen anyagot, információt, továbbá az automatikus e-mailek tartalmát nem teszi semmilyen formában elérhetővé vagy hozzáférhetővé sem magán a honlapon, sem más felületen, sem más dohányosok, sem más harmadik személyek számára.

  A felhasználó elfogadja, hogy nem másolhat le, nem tehet közzé és nem küldhet tovább anyagokat (beleértve a fényképeket és mozgóképeket is) az oldalról valamint regisztrált felhasználók esetében az automatikus e-mailek tartalmáról semmilyen formában vagy médiumon keresztül. A felhasználó elfogadja továbbá, hogy nem módosíthatja, nem értékesítheti, és nem teheti közzé az oldalon található továbbá az automatikus e-mailekben közölt, a Philip Morris Magyarország Kft. által közzétett (a honlapra feltöltött, az automatikus e-mailekben megküldött) dokumentumok (beleértve a fényképeket és mozgóképeket is) egyikét sem, ideértve különösen az adott dokumentum internetre való feltöltését vagy más módon történő nyilvánosságra hozatalát, beleértve egyéb módon történő online elérhetővé tételét is.
  A szerzői és szomszédos jogok, más szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetőleg üzleti titok megsértése súlyos polgári jogi, sőt adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, kártérítési pert és feljelentést vonhat maga után!

  Védjegyek

  A honlapon és az automatikus e-mailekben található, annak részét képező emblémák, valamint termék és szolgáltatási védjegyek a Philip Morris Magyarország Kft., valamint a Philip Morris International vállalatcsoport tulajdonát képezik, illetve használatuk vállalatunk számára kizárólagosan engedélyezett.

  Jogi nyilatkozat

  Jelen honlap kizárólag a fentiekben részletezett felhasználók számára elérhető és használható. A Philip Morris Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, megszüntesse a honlapot vagy annak bármely részének működését, illetve az ahhoz való hozzáférést. Nem vállal továbbá felelősséget a honlapon található információk hitelességéért, naprakészségéért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért. A honlapon szereplő információk esetleges jogosulatlan felhasználásáért a Philip Morris Magyarország Kft. nem vállal felelősséget.

  A felelősség korlátozása

  Sem a Philip Morris Magyarország Kft., sem pedig más, weboldal és szolgáltatásainak működtetéséhez igénybe vett tartalomszolgáltató harmadik fél nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, közvetlen, véletlen, speciális, következményszerű, büntetőjogi vagy egyéb kárért, amely az oldal vagy az abban szereplő hivatkozásokon keresztül más oldalak használatából vagy a használatra való alkalmatlanságból ered, illetve bármilyen olyan cselekedetből, amelyet a honlap felhasználója által hozzá küldött elektronikus levelek nyomán tesz vagy nem tesz meg.
  Ide tartoznak az alábbiak miatt bekövetkező károk például: hibák, kimaradások, megszakadások, problémák és késlekedések, számítógépes vírusok, profitveszteségek, adatvesztések, jogosulatlan hozzáférések, adatok vagy kommunikációk meghamisítása, valamint egyéb érzékelhető és nem érzékelhető károk.

  A felhasználó felelőssége

  Amennyiben a felhasználó műszaki hibát okoz az oldalon, vagy az oldal továbbítását biztosító rendszerekben, akkor ezen felhasználót terheli minden felelősség és költség (beleértve az ügyvédi költségeket is), amely a hiba következményeként merül fel.

  Joghatóság

  A honlappal kapcsolatban a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései irányadóak.

  Jelen feltételek módosítása

  A Philip Morris Magyarország Kft. fenntartja a jogát, hogy az itt ismertetett kikötéseket és feltételeket a módosított feltételek honlapon történő elhelyezésével saját belátása szerint bármikor módosítsa, vagy új feltételekkel egészítse ki.

  A honlap felhasználójának felelőssége rendszeresen ellenőrizni, hogy a kikötésekben és feltételekben történt-e változás. Ha a megváltozott feltételek ezen oldalra történő kihelyezését követően is használja a honlapot, akkor ezzel elfogadja a megváltozott feltételeket.

  A Felhasználási Feltételek szerinti egyéb jogok

  Amennyiben a felhasználó nem tartja be a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy a Philip Morris Magyarország Kft. a Felhasználási Feltételekben leírtakban szereplő jogait nem, vagy csak késedelmesen tudja vele szemben érvényesíteni, ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy a Philip Morris Magyarország Kft. lemond azon jogáról, hogy bármilyen ilyen jogsértés esetén fellépjen a felhasználóval szemben, vagy, hogy a felhasználó a továbbiakban nem lenne köteles betartani ezeket a kötelezettségeit. Amennyiben a Philip Morris Magyarország Kft. úgy dönt, hogy lemond arról a jogáról, hogy érvényesítse a jelen Felhasználási Feltételek megsértése esetén fennálló jogait, ezt csak írásban fogja megtenni.
  A jelen Felhasználási Feltételek minden egyes pontja külön is érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha bármelyik bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy a rendelkezések bármelyike jogellenes, törvénybe ütközik vagy nem végrehajtható, a fennmaradó pontok változatlan formában érvényesek.

  Lépjen velünk kapcsolatba!

  Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a honlapon megadott elérhetőségek egyikén:
  • ha úgy gondolja, hogy a honlap szerzői jogot sért, vagy olyan tartalommal bír, amely véleménye szerint törvénybe ütközik, sértő, vagy sérti a felhasználó vagy mások jogait, vagy
  • ha a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy a honlappal kapcsolatban bármilyen kérdése van.

  Utolsó módosítás: 2022.09.28.